Automaticon XXVII Międzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów

Konferencja

„Programy i Środki Wsparcia Dla Innowacyjnych Technologii Automatyzacji, Pomiarów Przemysłowych I Robotyzacji”

Program Konferencji

10:00-11:00   I sesja

 

Prezentacja: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)
Prezentacja możliwości jakie daje program oraz harmonogramu
konkursów Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Prezentacje

 

Prezentacja: Innovation Coach
Wsparcie w rozpoczęciu działalności B+R+I
Katarzyna Walczyk-Matuszyk, kierownik projektu Innovation Coach
 
12:00-13:00  II sesja
Prezentacja: PARP -Twój partner w biznesie
Fundusze Europejskie 2021-2027 dla firm- badania, inwestycje, rozwój
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości -PARP
 
Prezentacja : Mazovia EDIH
 Prezentacja oferty usługowej dla przedsiębiorców
Sylwia Stefaniak, kierownik projektu Mazovia EDIH
14:00-15:00  III sesja

 

Prezentacja: Horyzont Europa
Prezentacja HPK Polska Centralna
Joanna Kucharczyk-Skrocka, koordynator HPK Polska Centralna w IPPT PAN
 

 

Prezentacja: Horyzont dla Przemysłu 4.0
Prezentacja oferty BPK Przemysł 4.0 dla przedsiębiorców
Katarzyna Wiśniewska, kierownik projektu
 
 
Prezentacja: EIT- Manufacturing
Finansowanie i networking europejski
Krzysztof Lipiec, koordynator EIT-M Hub Poland