XXVII Międzynarodowe Targi
Automatyki i Pomiarów
Termin: 7.03.2023

„Programy i środki wsparcia dla innowacyjnych
technologii automatyzacji, pomiarów przemysłowych i robotyzacji”

Miejsce: Warszawa, Hala Expo XXI, Prądzyńskiego 12/14

Automatyzacja, pomiary przemysłowe, robotyzacja to kluczowe komponenty innowacyjnych środków produkcji w  nowej generacji przemysłu.

Okazją do poznania rozwiązań w przedmiotowym obszarze są Międzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów AUTOMATICON, których dwudziesta siódma edycja będzie miała miejsce w Warszawie w EXPO XXI w dniach 7-9 marca.

W tym roku, oprócz  poznawania rozwiązań technicznych, goście Targów będą mieli okazję zapoznać się aktualnymi możliwościami  wsparcia dla wdrażania i rozwijania tych rozwiązań.

Temat ten jest przedmiotem konferencji zatytułowanej:

„Programy i środki wsparcia dla innowacyjnych technologii automatyzacji, pomiarów przemysłowych i robotyzacji”
Konferencja , jako wydarzenie towarzyszące Targom Automaticon, pozwoli Uczestnikom konferencji pozyskać przekrojową, aktualną informację nt. programów i środków wsparcia prezentowaną przez przedstawicieli instytucji i organizacji zarządzających tymi programami.

W uzupełnieniu  do wystąpień konferencyjnych prelegenci  będą dzieli się uczestnikami bardziej szczegółowymi informacjami podczas indywidualnych rozmów w specjalnie przygotowanej strefie spotkań.

Organizator:

  • Centrum Zastosowań Perspektywicznych Technologii CEZATECH

Partnerzy wydarzenia:

  • Sieć Badawcza Łukasiewicz-Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
  • Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii IZTECH