Centrum Zastosowań Perspektywicznych Technologii (CEZATECH)

MISJA

Działa na rzecz efektywnego wykorzystywania perspektywicznych technologii wspomagających osiąganie celów zrównoważonego rozwoju.

Dostarcza konkretnych wartości interesariuszom ekosystemu dostawców i użytkowników perspektywicznych technologii poprzez inicjowanie, organizowanie i prowadzenie dedykowanych przedsięwzięć w zakresie rozwoju kompetencji, dzielenia się informacjami i wiedzą, budowania środków wspomagających wdrażanie technologii.

Misja CEZATECH jest komplementarna z celami zrównoważonego rozwoju wyznaczonymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Centrum Zastosowań Perspektywicznych Technologii (CEZATECH)

działa w oparciu o model platformowy, w ramach którego udostępniane i pozyskiwane są:

  • informacje dotyczące zastosowań perspektywicznych technologii
  • możliwości przygotowania aplikacji perspektywicznych technologii
  • kompetencje dotyczące zastosowania perspektywicznych technologii

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii IZTECH

powstała w dniu 1 lutego 2008 r. jako niezależna, publiczno-prawna organizacja non-profit na rzecz wspierania rozwoju polskiego przemysłu high-tech. Członkowie IZTECH reprezentują wiele różnych branż i są to osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność biznesową lub naukową w różnych dziedzinach gospodarki high-tech (firmy, uczelnie i instytuty badawcze, centra technologiczne, klastry technologiczne, parki przemysłowe i instytucje finansowe wspierające przemysł high-tech). Głównym celem działalności Izby jest stymulacja rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy oraz wszechstronna pomoc jej Członkom w osiągnięciu komercyjnego sukcesu podejmowanych przez nich projektów innowacyjnych w obszarze zaawansowanych technologii.

Iztech jest założycielem Centrum Zastosowań Perspektywicznych Technologii

Automaticon XXVII Międzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów

RELACJA VIDEO Z KONFERENCJI