Usługi

Centrum Zastosowań Perspektywicznych Technologii (CEZATECH) jest organizatorem i partnerem wydarzeń mających na celu wspieranie rozwoju perspektywicznych technologii.

Celem tej aktywności jest:

  • Szerzenie wiedzy na temat perspektywicznych technologii i ich zastosowań
  • Budowanie merytorycznych podwalin pod rozwój perspektywicznych technologii
  • Budowanie płaszczyzny komunikacji, dotarcia do potencjalnych użytkowników i partnerów związanych z ekosystemem nowoczesnych technologii
  • Prezentowanie możliwości pozyskania wsparcia finansowego na realizację projektów z zakresu perspektywicznych technologii

Tworzenie konsorcjów i partnerstw mających na celu zrównoważony rozwój gospodarki w oparciu o perspektywiczne technologie